Správy z naších deníčkov

Čo sme  absolvovali v roku 2021:

 

Darovali sme lásku v škatuľke- Pre seniorov ZOS sme pripravili balíčky. 06.12. 2021

Európsky týždeň mobility

Rehabilitačný poskovidový, aktívno-poznávací pobyt na Brači 

Poznávací zájazd -Spišský hrad a Levoča

Nordic walking maratón

Pilatesove cvičenia v prírode- počas pandémie 2021

Pravidelný  Pilates-cvičebný program 

Priatrľské stretnutia počas celého roka.

Údržba atletickej dráhy v športovom areali Brezovec

Pamätáme na ľudí, ktorí tvorili históriu nášho mesta - údržba Židovského cintorína 8.5.2021

 

OZ Aktiv-Relax Dolný Kubín