Zrealizované projekty v roku 2021

Podporené   mestom Dolný Kubín
Šanca pre všetkých 
  • Vďaka finančnej podpore od mesta Dolný Kubín sme pripravili  v  rámci  prevencie telesného a duševného úpadku pravidelné  aktivity  zamerané na seniorov, medzigeneračnú solidaritu, vytváranie možností pre prácuseniorov a začlenennie sa do spoločnosti s primárnym cieľom inklúzie, formou mentálnych tréningov, v rámci rôznych kurzov, pohybových a kultúrno- spoločenských aktivít.
  • Vďaka  finančnej  podpore primátora mesta DK sme zralizovali rekonštrukciu ceremoniálnej haly na židovskom cintoríne.
  • Zapojili sme sa do projektu z príležitosti  Svetového dňa Nordic walking a pripravili sme Nordic walking 
    maraton
  • Z príležitosti EU týždňa mobility sme  svojimi aktivitami prispeli a podporili tento projekt.
  • "Láska v škatuľke". Vďaka pomoci členov a priteľov OZ sme pripravili balíky pre seniorov ZOS v DK a materiálne a finančne podporili rodinu a ľudí, ktorí našu podporu potrebovali.